Startsida Om oss Kontakt Kvalité & miljö Försäljning Referensjobb Bildgalleri

 

Kvalitets & Arbetsmiljöplan

Fabe Gävleborg AB Policy

Det ligger i Fabe Gävleborgs intresse att samtidigt som vår verksamhet ska hålla hög kvalité och
drivas under goda ekonomiska former även upprätthålla hög standard på vår arbetsmiljö.

 

• Samverkan om arbetsmiljön mellan olika yrkesgrupper på arbetsplatsen


• Allvarliga olyckshändelser eller tillbud skall rapporteras till arbetsmiljöverket


• Deltaga i samordningsmöte och skyddsrond när detta krävs


• Riskbedömning skall göras innan arbete får påbörjas av den som skall utföra arbetet


• Fallskydd används alltid på arbete över 2m där räcken saknas


• Ställning byggs alltid av behörig ställningsbyggare och godkänns med protokoll och signatur
som fästes på ställning


• God ordning och avfallshantering skall tillämpas på arbetsplatsen


• Ställa kundens krav och önskemål i Centrum


• Utföra uppdraget inom tidsramen med högsta kvalité


• Uppfylla ställda krav i kontaktshandlingarna


• Upprätthålla en god kvalité och arbetsmiljö samt ständigt arbeta med information,
utbildningar och uppföljning av arbetsmiljöarbetet samt att alla lagar och förordningar följs


• Tillfredsställa kundernas behov och förväntningar


• Arbeta för ett långvarigt förtroende hos våra kunder


• Kvalitets och miljömedvetna medarbetare, även leverantörer


• Upprätthålla vårt goda rykte


• Följa och upprätthålla våra tidsplaner


• Hålla högsta egen kontroll på vårat arbete


• Kunden skall kunna känna att hans/hennes projektet är lika viktigt för oss 

 

 

FABE gävleborg AB, Östbyvägen 84, 816 31 Ockelbo    Tel: 073-653 88 37   Mail: svets@fabe.be bygg@fabe.be